Snob Etkisi Diğer Adıyla Züppe Etkisi; Orta Gelirli İnsanların Anlamsız Alışveriş Çılgınlığı!

Züppe etkisi olarak da bilinen Snob etkisi, alt ve orta gelir grubuna dahil olan kişilerin konu olduğu bir iktisadi etki.

Alt ve Orta Gelir Grubuna Mensup Kişilerin İlginç Alışveriş Alışkanlığı: Snob Etkisi!

John Maynard Keynes’in, tüketicinin zevk ve tercihlerini belirleyen unsurları sayarken belirttiği unsurlardan birisidir Snob etkisi. Bunun bir diğer adı da züppe etkisi’dir. Biz diyelim züppe siz diyin snob etkisi ne fark eder.

Klasik iktisatın rasyonel insan ya da diğer bir deyimle homo economicus olarak tabir ettiği insanın aslında rasyonel hareket edemediğini öne sürmüştür Keynes. İşte bu noktada tüketicinin rasyonel kararlar almadığını belirterek Snob Etkisi’nin de tüketicinin zevk ve tercihlerini belirleyen faktörlerden birisi olarak ortaya koymuştur.

Nedir Bu Snop Etkisi!

Snob etkisi, tüketicinin genelde kendi gelirleri doğrultusunda alışveriş yapmayabileceği ve çevresinde ekonomik açıdan daha yüksek düzeyde yaşayan insanlara özeneceğini dolayısıyla bütçesini aşan düzeyde tüketim yapabileceğini ifade eder. Kredi çeker, borç alır yani geleceğin gelirini harcar! Tüketimden çekinmezler üstelik geleceği tüketmeyi seçerler.

Bu etki, orta gelir seviyesine ait insanların konu olduğu iktisadi/davranışsal etkidir. Bilhassa iki konu bu etki üzerinde hakim; iktisat bilimi ve psikoloji.

Snob etkisi, orta gelir sınıfına ait bireylerin, kendi sosyal statülerini beğenmeyip farklı yönelimlere girmesidir kısaca. Yani sosyete gözükme çabası, marjinalleşme başlangıcı, popülizm, kendin gibi olmama sendromudur.

Örnek Vermek Gerekirse:

Birey diyelim ki memur yani beyaz yakalı ve orta gelir düzeyinde. Sosyal statüsündeki herkesin sıradan herkesin ulaşabileceği bir firmadan giyindiğini gören birey artık o markayı, kendi sosyal sınıfındaki herkes tercih ediyor diye tercih etmeyip alım gücüyle rasyonel olmayan bir davranışa girerek daha üst kesimin alışveriş yaptığı bir firmadan tüketim yapıyor. Böylece kendi statüsünden farklı olarak davranıyor.

Bu davranışın farkında olan firmalar fiyat politikalarını bireylerin davranış etkilerine göre güncelleyip prestij fiyatlandırmasına yönelmesine sebep oluyor. O yüzden hem iktisat hem de psikoloji temelli etkidir. Davranışsal bozukluk sayılır mı hala tartışılan Snop Etkisi kişinin geleceğine ve tüketime oldukça yön vermektedir.

Kaynak: seyler.eksisozluk.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir