Psikolog Henry Murray’a Göre Benliğinizin İhtiyaçları!

Murray’in 10 maddelik “kişilik ihtiyacı” listesi vardır. Bu ihtiyaçlar fizyolojik ve psikolojik temellidirler. Bu ihtiyaçların her 10’una bir anda sahip olacağız diye bir şey yok. Bazıları çok daha baskın bir şekilde ortaya çıkarlar. Bazıları ise çok zayıf bir şekilde ortaya çıkar. Yani zamandan zamana değişen ihtiyaçlardan bahsedebiliyoruz.

1- Baskın Olma ve Reddetmek İhtiyacı!

Yani kişinin çevresini kontrol etmesi, başkalarının hareketlerini yönlendirmesi ve başkalarını kendi görüşünün doğru olduğuna ikna etmesidir. Reddetmek ise kişinin kendisinden daha küçük gördüğü birisini reddetmesi, dışlamasıdır, ondan uzaklaşmasıdır.

2- Saygı, Sergilenmek ve Sakınmak İhtiyacları!

Yani üstün olan birisine hayran olmaktır, saygı duymaktır, destek olmaktır. Çok beğenilen bir kişiye saygı duymaktır, geleneğe saygı duymaktır. Bunları içerir. Sergilenmek ise kendini görünür kılmaktır. Başkalarının onu görmesini ve duymasını sağlamaktır, başkalarını kendine hayran bırakmak, şaşırtmak, eğlendirmek bunun bir parçasıdır. Sakınmak ise kişinin kendisini küçük düşürecek durumlardan kaçınmasıdır.

3- Otonom, Savunmak ve Eğlence İhtiyacları!

Otonomi özerklik ihtiyacı. Kişinin sınırlanmışlıklardan kurtulmasıdır, baskılara direnmesidir, bağımsız olmaya çalışmasıdır, gelenekleri reddetmesidir. Savunmak: kişinin kendisini eleştiriye, suçlamaya, saldırıya karşı savunmasıdır, kendi kendini koruma ihtiyacıdır. Eğlence ise herhangi bir amaç olmadan eğlenmek, güzel vakit geçirmektir.

4- Saldırganlık ve Başkalarından İlgi Görme İhtiyacı!

Kendisine muhalif olanı güç kullanmak yoluyla ortadan kaldırmak, başkasına saldırmak, kavga etmek, yaralamak veya öldürmektir. Bir diğeri ise başkalarının kişiye bakması, desteklemesi, yardımcı olması, onun çevresinde olması, onu koruması, sevmesi, eğlendirmesi, affetmesi, teselli etmesi, ona öğüt vermesi, yol göstermesi. Başkalarından bütün bunları yapmasını bekliyoruz.

5- Alçalma, Küçülme, Başarı İhtiyacları!

Yani kendisini pasif bir şekilde dışarıdan bir otoriteye teslim etmektir alcalma küçülme. Başarı ihtiyacı ise kişinin zor bir şeyi başarmasıdır.

7. Sex, Cinsellik ve Manevi İlgi İhtiyacları!

Kişinin erotik bir ilişki geliştirmesi, erotik ve cinsel ilişkiye sahip olması anlamına geliyor. Manevi ilgi ise Böyle yalnız olmuş, bitmiş, tükenmiş, acemi birisine manevi ilgi göstermek, ona sempati duymaktır, onun ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmaktır.

8. Kişinin Duygusallık ve Yakınlık İhtiyacı!

Yani kişinin duyusal birtakım arzulardan, izlenimlerden mutlu olmasıdır. Yani bir manzaraya bakınca gözün doymasıdır, müzik dinleyerek kulağımızın keyif almasıdır, midemizin güzel bir yemek yiyerek doymasıdır, keyifli bir kahve ile rahatlamamızdır. Yakınlık ise kişinin kendisine yakın gördüğü birisi ile zevkli bir şekilde ilişkiler kurmasıdır, beraber vakit geçirmesi, etkileşimde bulunmasıdır.

9- Karşıt Eylemde Bulunma ve Anlama İhtiyacları!

Kişi başarısız olduğu bir durumda yeniden harekete geçmesidir. Yani yenilen güreşçinin güreşe doymamasıdır. Hadi bir daha bir daha yapalım, bu sefer olmadı bir dahaki sefer deme ihtiyacıdır. Anlama ihtiyacı: Biz olayları analiz etmeye, onları konuşmaya, tartışmaya, mantık ve akıl ölçüsünde yapma şeklinde bir ihtiyacımız var. Bunun sonucunda görüşümüzü tam olarak ifade etmek gibi bir durumumuz söz konusu olabilir.

10-  Zarardan Sakınmak ve Düzen İhtiyacı!

Yani kişinin acıdan, yaralanmadan, hastalıktan ve ölümden kendisini korumasıdır, tehlikeli durumlardan kaçınmasıdır. Bundan dolayı tedbirler almasıdır. Düzen ihtiyacı kişinin işlerini bir düzene koymasıdır, temizlik, düzen, denge, tam olarak bir işi yapma, bir işi eksik bırakmama gibi özellikler düzen ihtiyacının yansımalarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir