Türkiye’de Kadın İstihdamı!

Türkiye’de kadın istihdamı OECD ülkeleri içerisinde en son sırada yer alıyor ve %34’lük bir çalışma oranına sahip. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği de bu oran üzerinde oldukça yüksek paya sahip. Kadının işgücüne katılım oranı erkeklere göre daha düşük verilerle ifade ediliyor.

Neden En Sonlardayız?

Türkiye’de iş hayatında önemli pozisyonlarda kadınlar olmasına rağmen pek çok ülkeye göre erkek istihdam oranlarının gerisinde kalmaktadır. Hanehalkı işgücü araştırmasına göre şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2012 yılında %14,4 iken 2016 yılında %16,7 oldu. Verilere göre yavaşta olsa bir ivme kazandığını görmek mümkün.

Kadın İstihdamı Sektörlere Göre Dağılımını  Göz Atalım:

Tarım sektöründe toplam istihdam oranı %19,5, erkek istihdam oranı %15,5, kadınların istihdam oranı %28,7 oldu. Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı %26,8, erkek istihdam oranı %31,6, kadın istihdam oranı %15,9 oldu. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı %53,7 olup bu oran erkeklerde %53 kadınlarda %55,4 oldu.

Buradan Hareketle Kadın İstihdamı En Fazla Hizmet Sektöründe Olduğunu Görüyoruz.

Aslında temel problem mevcut yasaların güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesi ve bu konu ile ilgili olarak farkındalık sağlanabilmesidir. Aksi takdirde belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri sadece düşünceler olarak kağıtlarda ya da zihinlerde kalacak hiçbir fayda sağlamayacaktır. Aslında anayasadaki bir madde insanların yani kadın erkek fark etmeksizin eşit düzeyde istediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyeti tanıyor.

Ülke ekonomisinde kalkınmayı sağlamak kadınların da işgücüne katılımının artmasıyla mümkün kılınacaktır bunun bilinciyle Cumhuriyet dönemindeki hızlı ilerlemenin günümüzde aynı hızla ve coşkuyla devam edememesi Türk Kadını adına üzücü bir süreçtir.

Dünyada pek çok ülkeden önce kazanılmış haklara ne yazık ki bugün aynı düzeyde sahip çıkılamamıştır.

Aslında Bu Durumu Tam Anlatabilmek için Şöyle Özetleyebiliriz:

‘‘Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki Atatürk Devrimi, Türk Kadını toplumda çağdaş, eğitimli, meslek sahibi, özgür bir birey niteliğinde kavuşturma yolunda çok büyük kazanımlar sağlamıştır. Ancak sonraki dönemlerde aynı gelişme seviyesi korunamamıştır. Geleneksel sosyo-kültürel yapının, kadının aktif hayata katılımını özendirmeyen etkilerine, uygun kamusal politikalarla özellikle eğitim, kültür ve istihdam politikalarıyla cevap verilmemiştir.(Kadın İstihdamı Zirvesi, 2006:266).

LC Waikiki

Günümüze gelecek olursak Türkiye’de en fazla kadınların çalıştığı şirket LC Waikiki’dir. Şirket 2017 sonunda 2016’ya göre çalışan sayısını 7 bin kişi artırırken yeni işe alımda da kadın çalışanlara daha fazla fırsat sağladı. 7 bin yeni çalışanın 4 bini kadınlardan oluştu. 2017 yılında 23 bin kadını istihdam eden şirketin kadınları çalışan oranı yüzde 54,8. 4 bin 56 yöneticisi olan şirketin kadınların yönetici olma oranı yüzde 41,9’a ulaştı. LC Waikiki Merkez İK Direktörü Hande Özdağdeviren, şirketin yönetim kurulunun kadınların iş hayatındaki varlığını ve sürdürülebilirliğini önemsediğini söylüyor.

Kadın ve Erkek Çalışanlara Her Aşamada Eşit Hak ve Fırsatlar Sunduklarına Dikkat Çeken Özdağdeviren, Şöyle Devam Ediyor:

Eşitlik ilkesine göre farklılıklara saygı, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenen ve yaşatılan bir değerimiz. Cinsiyet ayırmaksızın tüm aday ve çalışanlara eşit şart ve fırsatlar sunuyoruz. Yönetici sayılarımız da terfi ve atamalarda gösterilen eşitlik ve hassasiyeti ortaya koyuyor” diyor. Kadın Dostu 100 Şirket listesinde LC Waikiki’yi sırasıyla A101, ISS, Acıbadem Sağlık Grubu, İş Bankası ve Yapı Kredi takip ediyor.

Yapı Kredi, Aynı Zamanda Kadın Dostu İlk 10 Şirket Arasında %62 ile Kadınların Çalışma Oranı En Yüksek Olan Şirket.

Bankanın genel müdür yardımcısı Hakan Alp, kadın çalışan istihdamı konusundaki faaliyetleriyle bir rol model olmayı hedeflediklerine dikkat çekerek şunları söylüyor: “İş hayatının her alanında cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla 3 temel alanda çalışıyoruz. Bu alanları, kadın çalışanlarımızın her pozisyonda dengeli temsil edilmesine dönük çalışmalarımız, kadınların iş-özel yaşam dengesine yönelik destek programlarımız ve kadınların toplumsal hayatta yaşadıkları problemlerle ilgili çalışmalarımız oluşturuyor.”

Gratis

Gratis CEO’su Bahadır Özbek, faaliyet göstermeye başladıkları 2009 yılından bu yana önce kendi şirketinde sonrada sektörde kadın istihdamının iş yaşamındaki oranının artırılmasını amaçladıklarını anlatarak şunları söylüyor: “Tüm işe alım süreçlerini bu yönde şekillendirdik. Bu bağlamda, mağaza kadın istihdam oranımız yüzde 100 seviyesinde. Şu anda Gratis’te bölge müdürü olarak görev yapmakta olan kadın çalışanlarımızın yüzde 80’i ise mağaza çalışanı olarak işe başladı ve bölge müdürlüğüne terfi etti.”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yüksek kadın çalışan ve yönetici oranlarıyla ilgili şunları anlatıyor: “Bahçeşehir Koleji üst yönetimi olarak cinsiyet eşitliğine inanıp eşitliğin sağlanabilmesi için kadın çalışanın desteklenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bahçeşehir Koleji’nde kadın istihdam oranı Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde ve bu seviyeyi korumayı hedefliyoruz. Bu vizyonla üst yönetim olarak kadın istihdamını teşvik edici prosedürlerin ve eğitimlerin artırılmasını destekliyor, bütçe ve eğitim planlamasını bu amaç doğrultusunda oluşturuyoruz.”

Türkiye’de Özellikle Perakende, Finans, Havacılık, Sağlık ve Eğitim Sektörlerinde Kadınların Çalışma Oranı Çok Yüksek.

TAV Havalimanları İK Başkan Yardımcısı Hakan Öker ise faaliyette oldukları tüm coğrafyalarda iş süreçlerini fırsat eşitliği yaratma odağıyla düzenlediklerini söylüyor. “Önümüzdeki 5 yıl içinde yönetim kurulundaki kadın üye oranını yüzde 25’e çıkarmak üzere taahhütte bulunduk. Bu hedef 2018 içinde yönetim kurulunda kadın üye sayımızın 3’e çıkmasıyla yüzde 27 oranında gerçekleşti” diye konuşuyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir