“HeForShe” Kadın İçin Erkek!

Toplumsal cinsiyet eşitliği tüm insanları sosyal, siyasi ve ekonomik açılardan etkileyen bir konudur. Bu doğrultuda Heforshe kampanyası kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının son bulmasını, kadınların ekonomide ve sosyal hayatta güçlenmesini hedefleyen dünyanın her yerinden insanların dahil olabileceği yenilikçi ve kapsayıcı bir yaklaşımdır.

Heforshe kampanyası 20 Eylül 2014’te New York Birleşmiş milletler genel merkezinde yapılan özel bir etkinlikle ile başlamıştır.

Başlangıçta  erkekleri kadınlarla, kadınlar için mücadele amaçlı olarak başlatılan bir harekete dahil etmek amaçlanmış. Bu doğrultuda düzenlenen ilk etkinlikte Emma Watson’ın “erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliğine ve feminizme teşvik ettiği” konuşması sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya duyurulmuştur.

Bu etkinlik ile kampanyaya 100.000 erkeğin destek olması beklenmiştir.

23 Ocak 2015’te Davos’ta düzenlenen 2015 dünya Ekonomik Formunda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi kadınların güçlenmesini amaçlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için hükümetlerin şirketlerin ve üniversitelerin değişimde öncü olması adına pilot uygulama HeForShe IMPACT 10X10X10 girişimini başlatmıştır.

IMPACT 10X10X10 2014’te yayınladığı ‘’Küresel cinsiyet uçurumu ‘’ raporunda yasama organlarındaki ve şirketlerdeki cinsiyet eşitsizliğini göstermiş. Erkekler ile kadınlar arasındaki büyük uçurumu vurgulamış. Toplumsal cinsiyet eşitliği için bu kampanyaya üniversitelerin katılımının bir fırsat olduğu düşünülmüştür.

Bunun sonucunda 9 farklı ülkeden 11 farklı üniversite “heforshe” kampanyasına destek olmuştur.

HeForShe kampanyası sosyal medya sayesinde dünyanın her yerinden insanlara duyurulmuş, birçok ülkede ünlü isimlerin de desteği ile başladığı günden bugüne 2.034.500 destekçiye ulaşmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir