Bir Sanat Olarak Sevmek

“Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevemez. Hiçbir şey yapamayan, hiçbir şeyden anlamaz.
Hiçbir şeyden anlamayan insan değersizdir. Oysa anlayan hem sever hem her şeye karşı duyarlı olur, hem de görür. … Bir şeyde ne kadar büyük bilgi varsa, o kadar büyük sevgi vardır. … Bütün meyvelerin çileklerle aynı anda olgunlaştığını sanan kişi, üzümleri hiç tanımıyor demektir.” –PARACELSUS

Bu yazı, sevme sanatı konusunda hazır bilgi isteyenleri umut kırıklığına uğratacaktır…

İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmasa, bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam bedenimi yakılmak üzere teslim etse, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz.

Sevginin Üstünlüğü

Sevgi sabırlıdır,  sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. (1. Korintliler İncil)

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. (Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.)

“Îmân etmedikçe cennete giremezsininiz, birbirinizi sevmedikçe de îmân etmiş olamazsınız “(Müslim, Îmân, 93)

Sevmek Bir Sanat Mıdır?

“…Böylesine baş döndürücü umutlarla, bekleyişlerle başlayıp da sonunda sevgi gibi hiç
şaşmadan yok olup giden başka hiçbir eylem, hiçbir yatırım yoktur.”

“Sevgi ta derinden özlenen bir şeyken, öbür şeylerin hepsi sevgiden daha önemli sayılır.
Başarı, ün, para, güç – bunları elde etmek için varımızı yoğumuzu veririz; sevmeyi öğrenmek
içinse hiçbir şey yapmayız.”

Peki Ya Sevgi Kuramı?

“İnsanoğlunun karşısına –her çağda, her ekinde– her zaman o aynı sorun çıkmıştır hep:
Yalnızlıktan kurtulma, birleşme, kendi kişisel yaşamının sınırlarını aşıp bütünlüğe ulaşma.”

“Olgun sevgi, kişinin bütünlüğünü, bireyselliğini yitirmeden birleşmesidir.”

“Sevgi bir etkinliktir, edilgen bir olay değildir. Bir şeyin içinde olmaktır, bir şeye kapılmak
değildir. … Sevgi vermektir, almak değildir.”

“Saygı duyabilmek için bir insanı tanımak gerekir.”

“Bilginin önderliği olmaksızın ilgi ve sorumluluk körü körüne olur. İlgiyle kazanılmamışsa
bilgi de boştur.”

“Sevginin bir parçası olan bilgi yalnız dışta kalmaz, öze işler.”

“Sevgi, etkin olarak başka bir insanın içine girmektir; böylece bilme isteğimiz birleşmeyle doyurulmuş olur. Bir olma eyleminde ben seni tanırım, kendimi tanırım, herkesi tanırım – ve hiçbir şeyi gerçekten tanımam.”

“Birisini sevmek yalnız güçlü bir duyguya kapılmak değildir; bir karardır, bir yargıdır, bir söz
vermedir.”

“Bencil kişilerin başkalarını sevemedikleri doğrudur; ama benciller kendilerini de sevemezler.”

“Sevginin etkinlik özelliği, verme eyleminden başka her türlü sevgide görülen belli temel
öğelerde de ortaya çıkar. Bu temel öğeler ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgi’dir.”

“Sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşaması, gelişmesi için duyduğumuz etkin ilgidir.”

“İlgi ve bakım, sevginin başka bir yönünü ortaya çıkarır; bu da sorumluluktur. … Sorumluluk,
bütünüyle gönülden gelen bir davranıştır; açık olsun üstü kapalı olsun, başka birisinin gereksinmelerine verdiğimiz yanıttır. … karşıdaki insanın ruhsal gereksinmelerine yanıt verebilmek demektir.”

Erich FROMM/Sevme Sanatı

Sanat olarak sevmek, sevginin varlığı yahut yokluğu, ulaşılması veya ulaşılmazlığı, sevgiyi öğrenmek, hissetmek, sorgulamak, öğrenmek, onun için çabalamak mı? Sevgiyi sevgi yapan nedir? Kime göre neye göre sevmek, sevmeyi bilmek, sevilmeyi sevmek, sevmek yaşantı mıdır? Yoksa duygu mudur? Sır mıdır? Aklanmak mı? Karalanmak mı? Geçmiş mi? Gelecek mi? Devrim mi? Eylem mi? Karanlık mı? Aydınlık mı? Hatırlamak mı? Unutmak mı? Dinlemek mi? Anlatmak mı? Gece midir? Gündüz müdür? Vermek mi? Almak mı? Görmek mi? Düşlemek mi? Beyaz mı? Siyah mı? Saklamak mı? Haykırmak mı? Ağlamak mı? Gülmek mi? Miras mı? Alın teri mi? Bir mi? Sıfır mı? Bütün mü? Parça mı? Ölmek mi? Öldürmek mi? Yoksa doğmak mı? Son mu? Sonun başlangıcı mı? Yazmak mı? Silmek mi? Sen mi? Ben mi? Leyla mı? Kerem mi? Milena mı? Romeo mu? Ferhat mı? Tahir mi? Helen mi? SEVGİ NEDİR? cevabı sizlere kalmış bir kelimedir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir